Bersama Sukses

pengetahuan rakyat adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai

header photo

 

Blog posts : "pahlawan"

Semangat Para Pahlawan

REKIBLIK ETEKEWER XXI – SEMANGAT PARA  PAHLAWAN 10  NOVEMBER

Hidup atau mati...serbuuu... Merdeka !!!... Merdeka !!!!... rawe-rawe rantas malang-malang putung.... Simbah kalau dengar teriakan arek-arek Suroboyo itu, jadi ingat jaman ketika jiwa raga tidak tabu untuk dikorbankan Ngger. Jaman ketika harkat dan martabat diri di rampas bangsa asing, untuk mendapatkannya kembali harus melalui sebuah perjuangan hebat, sangat kental dengan semangat yang heroik. Semangat 10 November yang menjiwai Semangat Para Pahlawan 10 November. Sebuah perlawanan yang tidak mengenal rasa takut, rawe-rawe rantas malang-malang putung merupakan aminnya martabat dan harga diri, jati diri bangsa yang pantang mengemis harkat dan martabat.

Kalau berdasarkan berbaga…

Read more

1 blog post