Bersama Sukses

pengetahuan rakyat adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai

header photo

 

Blog posts : "sadap menyadap"

Penyadapan

REKIBLIK ETEKEWER XXVI – PENYADAPAN

Ngger kok ketok’e rame men tho kotak koco kui (televisi maksudnya), ono opo tho kok dho umyek ngono (ngger kok kelihatannya rame benar itu di televisi, ada apa sich kok pada ribut). Oh itu tho Mbah, biasa mengenai penyadapan, mungkin ada yang merasa gerah dengan tindakan tersebut. Tapi yang namanya orang pintar, kegerahan tersebut dapat disembunyikan melalui keahliannya di ranah politik, sehingga tidak berkesan semata-mata kegerahan atau mungkin ketakutan. He...he...he... tapi yang demikian itu biasanya para elit dan pembesar Mbah.

Kok aneh men tho ngger, mung perkoro penyadapan wae geger, lha kae deso tanggane perdikan mggone poro penyadap, gaweane dino-dinone nyadapi mulakno dijenengi deso sadap, ku…

Read more

1 blog post